Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні та захист прав інвесторів

Плануючи інвестиційну діяльність, особливо якщо йдеться про значний капітал, кожен інвестор прагне знати, ким та яким чином будуть захищені його інтереси. На вітчизняному ринку вже існує велика кількість різноманітних фінансових інструментів, а тому для регулювання діяльності розроблено більше сотні нормативно-правових актів.

Регулювання

Державне регулювання інвестиційної діяльності та створення/поліпшення умов для її функціонування є важливою складовою економіки, оскільки дозволяє акумулювати інвестиційні ресурси для їхнього подальшого раціонального використання.

Захист інвестиційної діяльності в Україні

Інвестор як і суб’єкт господарської діяльності стикається з певними труднощами, тому потребує захисту на кожному етапі процесу. Для підвищення ефективності інвестування в Україні був прийнятий Закон «Про інвестиційну діяльність». Його мета – забезпечення рівного захисту прав, інтересів та майна суб'єктів інвестиційної діяльності, незалежно від форм власності. Важливо, що законодавство в цій сфері є динамічним, тобто нормативно-правова база формується разом з ринком, змінюється та доповнюється.

Законом України «Про інвестиційну діяльність» визначено загальні положення та порядок здійснення інвестиційної діяльності, її державного регулювання, гарантії прав суб’єктів, захист інвестицій громадян України.

Міжнародний арбітраж – як додатковий важіль вирішення інвестиційних спорів

Окрім захисту прав інвесторів на державному рівні, існує міжнародний, через арбітражний розгляд. Інвестор має право звернутись до національних судів, згідно законодавства та двосторонніх інвестиційних угод, які мають назву BIT – bilateral investment treaty. Проте це працює за наявності укладених угод. Наразі вони укладені між Україною та Грецією, Індією, США, Португалією і та ін.

За даними Європейської бізнес асоціації, відповідно до Індексу інвестиційної привабливості за перше півріччя 2021 року, 90% опитаних інвесторів вважають судову систему України недосконалою та слабкою. В першу чергу, це стосується випадків, де відповідачем виступає сама держава. Саме тут інвестори обирають шлях вирішення спору через міжнародні арбітражі.

Проте в Україні є приклади з позитивними рішеннями розгляду інвестиційних претензій, які закінчились мирним врегулюванням спору. Один з прецедентів – угода між державою та компанією Philip Morris International (PMI), яка була укладена у 2018 році. Тоді компанія була попереджена про необхідність сплати грошових зобов'язань на суму 635,3 млн гривень, що було розцінене як тиск з боку Державної фіскальної служби (ДФС). Провадження у справі було закрито після підписання мирової угоди.

НКЦПФР як додатковий регулятор інвестиційної діяльності

В Україні функціонує Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Її діяльність визначена Указом Президента України «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку», Законом України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та полягає у регулюванні інвестиційної діяльності, забезпеченні стабільності та розвитку ринку капіталів, захисті інтересів інвесторів та запобіганню правопорушень.

Через регуляторні та наглядові функції комісія створює умови для ефективного функціонування ринку капіталів. Перерозподіл грошових потоків між особами, що наразі володіють вільним капіталом, до сфер, які потребують підтримки, та, як наслідок, створення передумов для розвитку та існування інвестицій в Україні, і є місією НКЦПФР.

Комісія перевіряє відповідність та видає організаціям ліцензії на ринку цінних паперів на такі види професійної  діяльності:

НКЦПФР підпорядковується Президенту України та звітує Верховній Раді України. Діяльність комісії регламентується Конституцією та Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України.

До підпорядкованих НКЦПФР організацій належать:

  • агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ);
  • Національний депозитарій України.

Безпосередній контроль за інвестиціями за кордон здійснює Національний банк України (НБУ). Він контролює обсяги інвестицій (е-ліміт), які інвестор хоче інвестувати, видає дозволи на операції.

Регулювання діяльності ІСІ в Україні

Юридичний контроль за діяльністю інвестиційних фондів (Інститут спільного інвестування (ІСІ)), здійснює компанія з управління активами (КУА). Основним документом яким регулюються діяльність  ІСІ є Закон України «Про інститути спільного інвестування».

Більше за темою:
Хочете змінити ваше завтра? Починайте діяти вже сьогодні!