Облігації

Інвестиції в облігації вважаються одним з найнадійніших вкладів серед інвестицій в цінні папери. Це один із варіантів консервативних інвестицій та оптимальний варіант для тих, хто хоче повністю захистити свої активи та отримати прибуток більший, ніж у банківських депозитах.

Інструменти інвестування

Що таке облігації?

Облігація (Obligatio) у перекладі з латинської – зобов’язання. Це борговий цінний папір, що має свою вартість, дохідність та термін дії. Іншими словами, облігація – це боргова розписка. Після завершення терміну дії облігації, кошти за неї повертаються власнику у повному обсязі та з нарахованими відсотками, які були зазначені при продажу облігацій.

Бувають випадки, коли облігації продаються за ціною нижчою їхньої номінальної вартості, що є додатковою перевагою для кредитора (людини чи фінансової установи, які викупають облігації). Адже викуповуватимуться (погашатимуться) облігації компанією-позичальником у повному розмірі, по номіналу. Різниця між ціною купівлі та продажу стане додатковим доходом для інвестора.

Випуском облігацій займається компанія, фінансова установа чи держава, яким потрібні гроші. В такому контексті вони називаються емітентами. Облігації реалізуються з метою покриття дефіциту бюджету установи або для розширення, розвитку тощо.

Одним з критеріїв, чому облігації вважаються найнадійнішим інструментом, є те, що навіть при ліквідації компанії-емітента, власники її облігацій мають пріоритет щодо вимог на активи компанії для повернення своїх вкладів.

За терміном дії облігації поділяються на три типи:

Типи облігацій

За емітентом, тим, хто випустив облігації, вони поділяються на: корпоративні – випущені компаніями, муніципальні – від органів місцевого самоврядування та державними – від держави чи уповноважених органів.

Що таке державні облігації?

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів та гарантуються державою. ОВДП розміщуються виключно на внутрішньому ринку та можуть бути випущені у різних валютах, в залежності від потреб Мінфіну. Номінальна вартість ОВДП може складати від 1000 гривень, доларів США чи Євро.

Окрім внутрішніх, бувають зовнішні облігації державної позики (ОЗДП). Вони розміщуються на міжнародних фондових ринках. Їхня номінальна вартість визначається проспектом емісії (документом, що містить інформацію про емітента, фактори ризику, геополітичну ситуацію тощо). Він є обов’язковим при публічній пропозиції цінних паперів. ОЗДП ще називають Євробондами, Єврооблігаціями. Валюта випуску ОЗДП – долари США. Ставка за ОЗДП зазвичай вища за ставку на валютні ОВДП. Це спровоковано тим, що на внутрішньому ринку облігації дуже затребувані вітчизняними фінансовими установами, зокрема банками.

Переваги ОВДП/ОЗДП перед банківськими вкладами

По-перше, це надійність. Так, як емітентом виступає держава, то вона і несе повну відповідальність за кошти вкладників. Сума вкладів в державні облігації захищена у повному обсязі, на відміну від депозиту, де захист забезпечується через Фонд захисту вкладів фізичних осіб у розмірі суми в 200 тис. грн.

По-друге, прибуток від операцій з державними облігаціями не оподатковується, тоді як від прибутку за депозитами буде відраховано 19,5% (18% – податок на доходи фізичних осіб та 1,5%  – військовий збір).

По-третє, повернення коштів з державних облігацій у достроковому порядку може бути і без втрати дохідності, проте все залежить від ситуації на ринку. Можливий і такий варіант, коли екстрений продаж облігацій за ринковою ціною, супроводжуватиметься збитками. Проте, трапляється і навпаки: продаж облігацій може стати вигіднішим, аніж прибуток за відсотковою річною ставкою. Як утворюються ціни на облігації дивіться тут. У випадку ж з достроковим розірванням депозитів, ваш прибуток розраховуватиметься не за зазначеною спочатку відсотковою ставкою, а за ставкою 0,01%. До того, далеко не на всіх депозитах є можливість дострокового закриття.

По-четверте, ставка за державними облігаціями діятиме протягом усього періоду, передбаченого договором. Ставки за депозитами в банках частіше діють до одного року та можуть бути переглянуті перед пролонгацією вкладів. До того ж, річна ставка за ОВДП та ОЗДП вища за депозитну.

Придбати державні облігації фізичним особам напряму неможливо, для цього потрібно звернутися до ліцензованих торговців цінними паперами чи банку, що має дозвіл на таку діяльність.

Чи правда, що можна отримати прибуток понад 20% річних на ОЗДП?

Так, таке зазвичай відбувається через зниження номінальної вартості облігацій. Тобто, якщо вдасться придбати євробонд за ціною нижче від номінальної вартості, наприклад, за 90%, то при його продажі, ви отримаєте не тільки ваші відсотки за вкладенням, але й додаткові 10% номінальної вартості лоту, що, враховуючи вартість операцій, буде дуже привабливою сумою.

Більше за темою:
Хочете змінити ваше завтра? Починайте діяти вже сьогодні!