Акції

Найпопулярнішим інвестиційним інструментом є акції.

Інструменти інвестування

Акції – це цінні папери, що засвідчують право їхнього власника на частку в компанії (співвласність), право голосу на зборах та отримання дивідендів – частки від прибутку компанії, що розподіляється між співвласниками у відповідності до частки їхніх акцій у структурі компанії. Власники акцій називаються акціонерами.

На відміну від облігацій, які мають термін обертання (час, протягом якого вони діють), володіти акціями можна необмежений час аж до моменту їхнього продажу.

Які бувають типи акцій?

Акції поділяються на звичайні та привілейовані.

  • Звичайні акції дають їхнім власникам право голосу на зборах акціонерів, але не гарантують отримання дивідендів. Це одні з найризиковіших цінних паперів, адже при ліквідації бізнесу, право на відшкодування грошових вкладів спочатку мають власники облігацій, потім власники привілейованих акцій, а вже потім тримачі звичайних акцій.
  •  Привілейовані акції не дають власникам право голосу на зборах, проте, зазвичай, за ними виплачується більший відсоток дивідендів.

Окрім дивідендів, інвестор може отримати прибуток внаслідок збільшення біржової вартості ціни акцій. Ціни акцій на біржі і з часом змінюються. Це може відбуватися як під впливом ринку, коли зростає чи падає інтерес до певної компанії, і, як наслідок, інвестори скуповуючи чи продають їх акції, так і від фундаментальних новин чи факторів – оновлення бази, розширення виробництва, зростання об’ємів продажів та прибутків. Разом із цінністю компанії зростає і вартість її акцій.

Якщо інвестору вдається вдало придбати акції за нижчою ціною, а потім вигідно їх продати за дорожчою, то він отримує торговий прибуток – дохід у вигляді грошової різниці між операціями з акціями.

Навіщо компанії випускають акції?

Випуск акцій чи облігацій – це своєрідний грошовий займ, котрий компанія отримує в інвесторів на більш вигідних умовах, ніж могла б отримати у банку. Компанії реалізують свої цінні папери з метою залучення додаткового капіталу для покриття грошового дефіциту, розширення виробництва, розвитку, впровадження інновацій тощо. Не треба думати, що акції випускають тільки «проблемні» чи недофінансовані компанії, адже на ринку присутні і користуються популярністю цінні папери таких великих корпорацій як  Microsoft, Google, Amazon та інші.

Ризики, пов'язані з придбанням акцій

Інвестиції в акції потенційно дохідніша справа у порівнянні з тими ж облігаціями, але і більш ризикова. Ризики інвестицій поділяють на три основні категорії:

  • ринкові – різка зміна ціни на акції яку важко спрогнозувати;
  • кредитові – компанія, акціями якої ви володієте, може стати банкрутом. Ваші цінні папери знеціняться і ви не зможете повернути свого вкладу;
  • ризики ліквідності – це стосується переважно малоліквідних акцій, тих, що не користуються популярністю та не торгуються в таких об'ємах, як акції інших компаній. Існує вірогідність, що ви не завжди зможете вчасно та вигідно продати свої акції. Якщо вам потрібно буде швидко вивести свій капітал, вам, можливо, доведеться знижувати ціну та продавати їх з дисконтом;
  • ризик невиплати дивідендів – виплата дивідендів за акціями не є обов'язковою. Рішення про виплати девідендів приймаються окремено на загальних зборах акціонерів.  

Чому зростає ціна акцій?

На збільшення ціни акцій можуть впливати такі позитивні фактори як розширення бізнесу чи вихід на інші ринки, перспективність галузі (яскравий приклад - компанія Tesla, лідер з продажу електромобілів), розповсюдження новин про наміри компанії виплатити дивіденди акціонера та інше. Також на збільшення ціни акції може вплинути зворотній викуп акцій, тобто коли компанія сама купує свої акції, знижуючи їхню кількість в обігу.

Чому падає ціна акцій?

Є і негативні чинники, що впливають на вартість акцій. До них відносять форс-мажорні ситуації, такі як аварії на виробництві, зниження конкурентоспроможності компанії та, як наслідок, падіння продажів, а також економічні фактори. До останніх належить і пандемія через коронавірус, через яку постраждали акції багатьох компаній, особливим випробуванням це стало для сфери пасажирських авіаперевезень.

Як придбати акції?

Для купівлі акцій потрібно звернутися до перевіреного надійного брокера (інвестиційної фірми). Брокер є професійним учасником фондового ринку, він виступає посередником між інвестором та широким ринком, купує та продає за дорученням клієнта цінні папери, на максимально вигідних для інвестора умовах, що досяжні у той час на біржі. Для збереження придбаних цінних паперів, інвестору потрібно мати відкритий рахунок у депозитарній установі. Депозитарії – професійні учасники фондового ринку, установи, що мають ліцензію на ведення клієнтських рахунків у цінних паперах. Депозитарії – виключно ведуть рахунки клієнтів, всі права на цінні папери належать інвесторові. Він же бере на себе всі можливі ризики від придбання акцій. 

Варто пам’ятати, що торгівля акціями – непростий процес, в ході якого можна примножити статки  або втратити частину чи весь капітал. Точно передбачити, як змінюватимуться ціни на акції неможливо, тому варто завжди притримуватися стратегії диверсифікації ризиків.

Більше за темою:
Хочете змінити ваше завтра? Починайте діяти вже сьогодні!