Фонд

“ЯРОСЛАВ МУДРИЙ”

використовує переваги найвідомішого фондового індексу США S&P 500, до якого входить 505 найуспішніших компаній з різних секторів економіки: технологій, фармацевтики, фінансів, енергетики тощо.

; ; ; ;
; ;
Останні десятиліття вражають своїм технологічним розвитком. Одним з яких є надання мільйонам інвесторів доступу до торгівлі цінними паперами через особисті кабінети у брокерів. Ще в 2021 році кількість індивідуальних інвестиційних рахунків в США перевищила 100 мільйонів.

Бажання збільшити свої доходи, накопичити на дорого вартісні покупки або ж просто захистити накопичення від інфляції спонукає людей вкладати кошти в акції, облігації таінші активи, проте далеко не кожен має необхідні компетенції, щоб успішно аналізувати та відбирати активи. Чудовим рішенням цієї проблеми стали ETF– фонди, які інвестують кошти в певні активи за установленими критеріями і дозволяють інвестору отримувати дохід від довгострокового зростання активів, з яких складається фонд.

Інвестиційні фонди від компанії ІГ УНІВЕР - це інструменти інвестування, які дозволяють зберігати та збільшувати свій капітал.

Фонд «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ» використовує переваги найвідомішого фондового індексу США S&P 500, до якого входить 505 найуспішніших компаній з різних секторів економіки: технологій, фармацевтики, фінансів, енергетики тощо.

Серед компаній, які займають найбільшу частку в індексі, відносять Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, Exxon Mobil, JP Morgan. Завдяки довгостроковому тренду зростання економіки і прибутків обраних компаній, а також широкій диверсифікації, S&P 500, як загальне відображення ринку протягом останніх50-ти років, в середньому зростає на понад 9% щорічно. Наш фонд «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ» вкладає кошти в компанії з даного індексу, а також тримає валютну позицію, що може стати захистом грошей інвестора в періоди девальвації гривні.  Зазначимо, що «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ» в процесі формування портфелю дотримується усіх умов інвестиційної декларації, згідно з якими частка цінних паперів одного емітента у фонді не може перевищувати 15%, що дозволяє дотримуватися принципу диверсифікації при інвестуванні та тримати ризики під контролем.
Як купити сертифікати фонду?
Ви можете звернутися в УНІВЕР. Відкрити рахунок, підписати договір та придбати сертифікати фонду. Комісія за купівлю – 1 гривня.
Як продати сертифікати фонду?
Фонд є інтервальним, тому порядок викупу сертифікатів зазначений у проспекті емісії фонду. Датою початком інтервалу викупу вважається 23 березня, 23 липня та 23 листопада кожного року. Тривалість інтервалу викупу — 8 днів.
Як оподатковується прибуток?
18% - податок на доходи фізичних осіб. 1,5% - військовий збір. Податки нараховуються тільки після продажу сертифікатів фонду. Оподатковується лише ваш прибуток, як різниця між ціною продажу та ціною купівлі.
В якій валюті буде нараховуватися дохід?
Купівля сертифікатів фонду відбувається за гривню, відповідно і фіксація прибутку проходить у гривні.
Документи:
Хочете змінити ваше завтра? Починайте діяти вже сьогодні!